DYDAKTYKA

Członkowie Zakładu prowadzą szereg zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka oraz w Studium Kształcenia Podstawowego. Zakład prowadzi kursy: Architektura Komputerów, Bazy Danych, Bezpieczeństwo Systemów i Usług Informatycznych, Bezpieczeństwo Usług Sieciowych, Kodowanie i Szyfrowanie Danych, Komputerowe Systemy Sterowania, Komputery i Systemy Równoległe, Podstawy Programowania, Programowanie Systemowe i Współbieżne, Sieciowe Systemy Operacyjne, Sterowniki Mikroprocesorowe, Systemy Bezpieczne i FTC, Technologie Informacyjne. Pracownicy Zakładu prowadzą również kursy w języku angielskim na kierunku Internet Engineering: Computer Architecture and Networking, Advanced Databases, Secure Systems and Networks.

Więcej informacji o prowadzonych zajęciach można znaleźć na stronach poszczególnych pracowników.

Koła naukowe

Dr Tomasz Surmacz oraz dr Jerzy Grblicki są opiekunami kół naukowych działających przy Wydziale Elektroniki – koło CHIP zajmuje się tematyką mikrosterowników i elektroniki użytkowej. Koło ETER zajmuje się wykorzystaniem technik krótkofalarskich i zdalnego sterowania pojazdami latającymi. Studenci aktywnie uczestniczący w pracy kół naukowych prezentują i publikują swoje dokonania na forach aktywności studenckiej i konferencjach naukowych.

 

Aktualnosci