Finansowanie

Aktualne grantyZakonczone granty


Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

 1. Bezprzewodowe sieci czujników w zastosowaniach monitorowania środowiska i alarmowania o zagrożeniach

  -

  Realizowane badania mają na celu przegląd metod i algorytmów organizacji i zarządzania bezprzewodowymi sieciami czujników (WSN). Celem jest stworzenie niezawodnego systemu monitorowania parametrów środowiska i alrmowania o zagrożeniach, które jednocześnie pozwoli zmaksymalizoać czas życia sieci. Badania te mają szczególne znaczenie dla sieci WSN wykorzystywanych do monitorowania obszarów trudnodostepnych, szkodliwych dla człowieka i takich, w których rozmieszczenie innych rodzajów sieci jest niemożliwe lub nieopłacalne. Z tych samych powodów sieci WSN muszą działać poprawnie nawet w przypadku zakłóceń i awarii niektórych węzłów sieci.

  Główny wykonawca: Tomasz Surmacz

 2. Automatyczna synteza wysokowydajnych filtrów FIR o stałych współczynnikach z wykorzystaniem systemów resztowych

  -

  Celem projektu jest opracowanie architektur i metod automatycznego projektowania filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) o stałych współczynnikach. Opracowane architektury będą wykorzystywały resztowe systemy liczbowe, dzięki czemu będzie możliwe jednoczesne stworzenie filtrów o większej przepustowości i lepszej wydajności energetycznej, niż w przypadku wykorzystywania architektur tradycyjnych.

  Główny wykonawca: Janusz Biernat

 3. Modelowanie i symulacja zachowań termicznych procesorów wielordzeniowych

  -

  Celem badań jest opracowanie modeli i metod symulacji zachowania termicznego procesorów wielordzeniowych, wykorzystując do tego celu sprzętowe emulatory termiczne. Istniejące symulatory zachowań termicznych (np: HotSpot) modeluja rozpraszanie ciepła poprzez rozwiązanie równania stanu i wyznacznie temperatury oraz mocy ropraszanej dla poszczegolnych elementów procesorach. W ramach projektu, model programowy zostanie zastąpiony modelem sprzętowym zrealizowanym w układach rekonfigurowalnych FPGA. W modelu tym będzie obserwowany rzeczywisty rozpływ ciepła i zmiany temperatury. 

  Główny wykonawca: Krzysztof Berezowski