Publication


T. Surmacz : Rozwój Usenet News w Polsce, II Ogólnopolska Konferencja Internet -- Wrocław 2000, 2000, pp. 93-101

Reference


@INPROCEEDINGS{tstele99,
  author = {T. Surmacz},
  title = {{Rozwój Usenet News w Polsce}},
  journal = {{II Ogólnopolska Konferencja Internet -- Wrocław 2000}},
  publisher = {{Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej}},
  month = {Nov},
  year = {2000},
  pages = {93-101}
}
Download BibTeX