Publication


M. Słabicki, M. Nikodem, B. Wojciechowski, and T. Surmacz : Bezprzewodowe sieci czujników w zastosowaniach monitorowania środowiska i alarmowania o zagrożeniach, Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, ISSN: 2082-9892, 2012, pp. 3-9

Reference


@ARTICLE{wsnBiuletyn,
  author = {M. Słabicki and M. Nikodem and B. Wojciechowski and T. Surmacz},
  title = {{Bezprzewodowe sieci czujników w zastosowaniach monitorowania środowiska i alarmowania o zagrożeniach}},
  journal = {{Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka}},
  volume = {2},
  year = {2012},
  issn = {2082-9892},
  pages = {3-9}
}
Download BibTeX