Publication


T. Tomczak : Układy arytmetyki resztowej w matrycach FPGA, Pomiary, Automatyka, Kontrola, ISSN: 0032-4110, 2006, pp. 92-94

Reference


@ARTICLE{Tomczak2006a,
  author = {T. Tomczak},
  title = {{Układy arytmetyki resztowej w matrycach FPGA}},
  journal = {{Pomiary, Automatyka, Kontrola}},
  number = {nr 7bis wyd. spec. dod.},
  year = {2006},
  issn = {0032-4110},
  pages = {92-94},
  note = {referat z IX konferencji nt. Reprogramowalne układy cyfrowe RUC '06. Szczecin, 18-19.05.2006}
}
Download BibTeX