Publication


J. Biernat : Tajniki arytmetyki komputerów, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, vol.81(6), 2008, pp. 759-762

Reference


@ARTICLE{Biernat2008,
  author = {J. Biernat},
  title = {{Tajniki arytmetyki komputerów}},
  journal = {{Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne}},
  volume = {81},
  number = {6},
  year = {2008},
  pages = {759-762}
}
Download BibTeX