Publications

2005


J. Biernat and M. Nikodem : Fault Cryptanalysis of ElGamal Signature Scheme, Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2005, Springer Berlin / Heidelberg, 2005, pp. 327-336, DOI, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Biernat2005c,
 author = {J. Biernat and M. Nikodem},
 title = {{Fault Cryptanalysis of ElGamal Signature Scheme}},
 booktitle = {{Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2005}},
 publisher = {{Springer Berlin / Heidelberg}},
 volume = {3643},
 month = {Oct},
 year = {2005},
 pages = {327-336},
 doi = {http://dx.doi.org/10.1007/11556985_43}
}
Download BibTeX
M. Berenguel, C. Cirre, R. Klempous, H. Maciejewski, M. Nikodem, J. Nikodem, I. Rudas, and L. Valenzuela : Hierarchical Control of a Distributed Solar Collector Field, Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2005, Springer Berlin / Heidelberg, 2005, pp. 614-620, DOI, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Berenguel2005,
 author = {M. Berenguel and C. Cirre and R. Klempous and H. Maciejewski and M. Nikodem and J. Nikodem and I. Rudas and L. Valenzuela},
 title = {{Hierarchical Control of a Distributed Solar Collector Field}},
 booktitle = {{Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2005}},
 publisher = {{Springer Berlin / Heidelberg}},
 volume = {3643},
 month = {Oct},
 year = {2005},
 pages = {614-620},
 doi = {10.1007/11556985_82}
}
Download BibTeX
T. Tomczak : Metody i układy sprzętowego wspomagania obliczeń w algorytmach oświetlenia globalnego, Reprogramowalne układy cyfrowe. RUC 2005. Materiały VIII krajowej konferencji naukowej, Szczecin : Instytut Informatyki PSzczec., 2005, pp. 139-148, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Tomczak2005a,
 author = {T. Tomczak},
 title = {{Metody i układy sprzętowego wspomagania obliczeń w algorytmach oświetlenia globalnego}},
 booktitle = {{Reprogramowalne układy cyfrowe. RUC 2005. Materiały VIII krajowej konferencji naukowej}},
 publisher = {{Szczecin : Instytut Informatyki PSzczec.}},
 year = {2005},
 pages = {139-148}
}
Download BibTeX
T. Tomczak : Hierarchiczne resztowe systemy liczbowe w strukturach FPGA, Inżynieria komputerowa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005, pp. 405-414, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Tomczak2005,
 author = {T. Tomczak},
 title = {{Hierarchiczne resztowe systemy liczbowe w strukturach FPGA}},
 booktitle = {{Inżynieria komputerowa}},
 publisher = {{Wydawnictwa Komunikacji i Łączności}},
 year = {2005},
 pages = {405-414}
}
Download BibTeX
T. Surmacz : Measurement of Data Flow in Usenet News Management, Measurement Science Review, 2005, pp. 47-51, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Surmacz2005,
 author = {T. Surmacz},
 title = {{Measurement of Data Flow in Usenet News Management}},
 booktitle = {{Measurement Science Review}},
 year = {2005},
 pages = {47-51}
}
Download BibTeX
P. Patronik : Delay Testability Properties of Circuits Implementing Threshold and Symmetric Functions, DSD, 2005, pp. 289-297, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Patronik2005,
 author = {P. Patronik},
 title = {{Delay Testability Properties of Circuits Implementing Threshold and Symmetric Functions}},
 booktitle = {{DSD}},
 year = {2005},
 pages = {289-297}
}
Download BibTeX
J. Greblicki and J. Kotowski : The greedy solutions of the optimal RNS moduli set problem, 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2005, pp. 801-806, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Greblicki2005b,
 author = {J. Greblicki and J. Kotowski},
 title = {{The greedy solutions of the optimal RNS moduli set problem}},
 booktitle = {{11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics}},
 year = {2005},
 pages = {801-806}
}
Download BibTeX
J. Greblicki : System projektowania procesorów DSP wykorzystujących RNS, Reprogramowalne układy cyfrowe. RUC '2005. Materiały VIII krajowej konferencji naukowej, 2005, pp. 85-92, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Greblicki2005a,
 author = {J. Greblicki},
 title = {{System projektowania procesorów DSP wykorzystujących RNS}},
 booktitle = {{Reprogramowalne układy cyfrowe. RUC '2005. Materiały VIII krajowej konferencji naukowej}},
 year = {2005},
 pages = {85-92}
}
Download BibTeX
J. Greblicki : Synteza kodowo rozłącznych całkowicie samosprawdzalnych układów sekwencyjnych, Inżynieria internetowa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączno, 2005, pp. 300-316, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Greblicki2005,
 author = {J. Greblicki},
 title = {{Synteza kodowo rozłącznych całkowicie samosprawdzalnych układów sekwencyjnych}},
 booktitle = {{Inżynieria internetowa}},
 publisher = {{Wydawnictwa Komunikacji i Łączno}},
 year = {2005},
 pages = {300-316}
}
Download BibTeX
J. Biernat : Architektura komputerów, Oficyna Wydaw. PWroc, 2005, BibTeX
@BOOK{Biernat2005e,
 author = {J. Biernat},
 title = {{Architektura komputerów}},
 publisher = {{Oficyna Wydaw. PWroc}},
 year = {2005}
}
Download BibTeX
J. Biernat : Szybkie sumatory w systemach resztowych, Inżynieria komputerowa., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005, pp. 405-414, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Biernat2005,
 author = {J. Biernat},
 title = {{Szybkie sumatory w systemach resztowych}},
 booktitle = {{Inżynieria komputerowa.}},
 publisher = {{Wydawnictwa Komunikacji i Łączności}},
 year = {2005},
 pages = {405-414}
}
Download BibTeX
K. Berezowski and P. Patronik : Nowa realizacja trzywejściowej bramki XOR, Inżynieria komputerowa. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Zamojskiego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005, pp. 365-374, BibTeX
@INPROCEEDINGS{Berezowski2005,
 author = {K. Berezowski and P. Patronik},
 title = {{Nowa realizacja trzywejściowej bramki XOR}},
 booktitle = {{Inżynieria komputerowa. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Zamojskiego}},
 publisher = {{Wydawnictwa Komunikacji i Łączności}},
 year = {2005},
 pages = {365-374}
}
Download BibTeX