Dokumentowanie prac inżynierskich:

 

Najczęstrze uchybienia w dokumentacji i raportach:

Uchybienia w raportach z prowadzonych projektów dzielą się na 2 podstawowe grupy: edytorskie i merytoryczne.
Do tych pierwszych należą między innymi:

 • brak numeracji stron
 • niespójne formatowanie dokumentu
 • tekst wyrównany tylko do lewej krawędzi
 • pozostawiony pojedyczny znak na końcu linii
 • brak daty i kontekstu powstania dokumentu na stronie tytułowej/pierwszej
 • błędy ortograficzne i literowe
 • brak podpisów, opisów oraz numeracji tabel i ilustracji
 • złe formatowanie i numeracja literatury
 • brak odwołań do literatury
 • nieuzasadnione pozostawienie pustego pionowego miejsca w tekście
 • przedstawianie wszystkich danych w postaci nieczytelnych tabel; nieznaczące cyfry w wynikach

Często spotykane błędy merytoryczne to np.:

 • zdania wewnętrznie sprzeczne (świadczą o tym, że autor nie przeczytał swojej pracy)
 • przedstawienie danych (w tym w postaci wykresów) bez określenia jednostek

Plagiat

Oddanie cudzego kodu jako swojego, podobnie jak umieszczenie cudzego tekstu, bez odpowiedniej adnotacji, we własnej pracy
będzie skutkowało automatycznym niezaliczeniem przedmiotu!


W skrajnych przypadkach sprawy plagiatów będą kierowane do kimisji dyscyplinarnej.