Organizacja LAB013

Laboratorium składa się z serwera lak.iiar.pwr.wroc.pl (fizycznie w serwerowni) 
oraz 13 komputerów o nazwach/adresach: pump[1-13].iiar.pwr.wroc.pl.
Usługa SSH działa na porcie 22, alternatywnie na 2222. Możliwe jest forwardowanie X’ów z serwera LAK.

Wszystkie komputery pracują z systemem operacyjnym Ubuntu 10.04.02 w wersji 64-bitowej.

Każdy student dostaje indywidualne konto o nazwie sXXXXXX, gdzie XXXXXX jest numerem indeksu.
Informacje o loginie i haśle powinny dotrzeć poprzez pocztę studencką PWr.
Na komputerach pump[1-13] istnieją również wspólne konta:

  • lokalne lstudent hasło stud013
  • zdalne student hasło stud013

Konta zdalne (wspólne i indywitualne) mają katalog domowy montowany z serwera, więc wymagają podłączenia sieciowego do działania. Oznacza to, że można się zalogować na dowolny z nich (włącznie z serwerem) aby pracować w tym samym środowisku i mieć dostęp do swoich plików.

Poza godzinami zajęć można zalogować się na serwer lak korzystając z protokołu ssh.

Zdalny dostęp z systemów Windows:

    1. https://puttytray.goeswhere.com/ (odrobinę wygodniejszy niż putty)
    2. http://www.putty.org/
    3. http://winscp.net/ (trzeba zawsze zmienić kodowanie na UTF-8)