Kontakt

W sprawach związanych z dydaktyką Prosimy o kontakt osobisty tylko w terminach zajęć i konsultacji: Aktualne terminy konsultacji pracowników Instytutu Informatyki Automatyki i Robotyki (w tym członków ZAK) dostępne są na stronie instytutuZ pracownikami ZAK można skontaktować się również telefonicznie. Numery telefonów znajdują się na stronach poszczególnych pracowników.

Preferowaną metodą komunikacji jest poczta elektroniczna. Prosimy o wiadomości, których nadawcę da się łatwo i w sposób jednoznaczy zidentyfikować (imię i nazwisko w polu Od; najlepiej wysyłane przez zunifikowany system pocztowy PWr). W przypadku wiadomości dotyczących konkretnego przedmiotu prosimy o odpowiednie oznaczenie w temacie, np.: [KiSzD], [AK], [BUS] co pozwoli łatwiej odnaleźć korespondencję. W każdym przypadku wysyłając list należy założyć, że poczta nie jest czytana poza godzinami pracy i czas odpowiedzi może przekroczyć 24h. Może się również zdarzyć, że dana wiadmość nie dotrze do adresata lub zostanie zagubiona. W takim wypadku można powtórzyć wysłanie wiadomości.

Korespondencja dotycząca (nawet tylko potencjalnie) kilku osób (np. dotycząca realizacji zajęć projektowych przez grupę) powinna zawierać adresy email zainteresowanych, które powinny znajdować się w polu Kopia.

Spotkania - konsultacje i konsultacje projektowe nie służą wymianie informacji, a podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. Dlatego też przed spotkaniem należy przesłać opis zmian/problemów, uaktualnioną dokumentację. Należy również dać wszystkim zainteresowanym czas na zapoznanie się z problemem, więc nie wystarczy przesłanie informacji na godzinę przed spotkaniem.